Thuiszorg

Wat is thuiszorg?

Verzorging, verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd met als doel om ze zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis enz. niet nodig is. Instellingen voor thuiszorg voeren een of meer werksoorten uit die erkend zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

U wilt zelf uw thuiszorg regelen, maar u weet niet hoe?
SSTZ  helpt u om uw thuiszorg te regelen in uw eigen vertrouwde woon-, en leefomgeving.
Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en ontvangt u zorg en/of ondersteuning die afgestemd is op uw persoonlijke wensen en  behoeften en uw zorgvraag.

Wat doen wij voor u:

 1. Aanvragen van een indicatie of her-indicatie bij het CIZ en/of Wijkverpleegkundige nivo 5
 2. Aanleveren van Verzorging, Verpleging en/of Begeleiding
 3. Samenstellen van een zorgdossier, omdat uw gegevens volgens de privacywetgeving 5 jaar bewaard moeten worden.
 4. Opstellen, in samenspraak met u, van een zorgleefplan
 5. Evalueren en bijstellen van het zorgleefplan, in samenspraak met u
 6. Communiceren met het zorgkantoor, als er vragen of onduidelijkheden zijn
 7. Laten toetsen van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg door externe partners
 8. Contactpersoon zijn voor uw zorgspecialisten
 9. Begeleiden van het gehele zorgtraject

Wat kunt u van ons verwachten:

 1. Duidelijkheid en helderheid
 2. Respect
 3. Kwaliteit van zorg
 4. Vaste zorgverleners
 5. Zorgvuldige, integere en gekwalificeerde zorgprofessionals
 6. Zorgleefplan
 7. Creëren van een wenselijke zorgsituatie
 8. Continuïteit van zorg
 9. Waarborgen van uw privacy
 10. Gekwalificeerde zorgprofessionals
 11. Samenwerking/afstemming met overige disciplines

 
 

Ons motto “Sterk in Samenwerking & Thuis (Zorg)diensten”